İstanbul Arel Üniversitesi | GLO Hakkında

GLO Hakkında

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ VE LİDERLİK OFİSİ

İstanbul Arel üniversitesinde öğrenci kulüpleri çalışmaları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi tarafından yürütülmektedir. İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesini amaçlamakta ve bu konuda çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla kampüs yaşamının atar damarı olarak gördüğü öğrenci kulüplerinin öğrencilere yararlı ilişkiler kurmalarında ve kulüp etkinliklerinin öğrencilerin çok yönlü düşünce anlayışını destekleyecek entellektüel bakış açısına sahip olmalarını sağlayacağını düşünmekte bundan ötürü sınırsız şekilde desteklemektedir. Tepekent ve Sefaköy yerleşkelerinde iki ofisi bulunan Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi yıl boyunca aşağıdaki başlıklar çerçevesinde Öğrenci Kulüplerine hizmet sunmaktadır.

 

1. Yıllık Bütçeler

Akademik yılın başında Öğrenci Kulüpleri, Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi, Mali İşler Daire Başkanlığının katıldığı toplantılar sonunda öğrenci kulüplerinin yıl içerisindeki tahmini bütçelerinin yıllık planlarına göre belirlenmesi

 

2. Ödenekler

Öğrenci Kulüplerinin, planladıkları çalışmalar için operasyonlar, seyahat ve etkinlikler ödeneklerinin sağlanması

 

3. İş Birliği

Öğrenci Kulüplerinin Mütevelli Heyet Başkanlığı, Rektörlük, Dekanlıklar, Fakülteler, bölümler, Yüksek Okul Müdürlüğü, Enstitüler, Üniversite dışındaki kamu kurum kuruluşları ve özel sektörler ile yapacakları toplantı veya çalışmaların koordinasyonunun sağlanması

 

4. Eğitimler

Yeni Kurulan Öğrenci Kulüpleri veya Kurulmuş olan Kulüplere, Liderlik ve Yöneticilik, Mali İşler, Kulüp Yönetimi ve Disiplin, Sosyal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler, Reklam ve Tanıtım konularında Güz ve Bahar dönemlerinde eğitimlerin verilmesi

 

5. Etkinlik Planlama

Öğrenci Kulüplerinin etkinlikleri öncesinde kulüp yöneticileri ile birlikte etkinliğin akademik takvime göre uygunluğu, mali işlemleri, tesis ve alan rezervasyonu, ihtiyaç olan materyallerin alımı, yiyecek ve içecek temini, ulaşım ve barınmanın planlanması

 

6. Organizasyonlar

Öğrenci Kulüplerinin düzenledikleri FestivArel, ArelKitap Şenliği gibi geleneksel Organizasyonların planlanması ve ilgili birimlerle koordinasyonunun sağlanması

 

7. Reklam ve Tanıtım

Öğrenci Kulüplerinin Reklam ve Tanıtımı, Etkinlik Tanıtımları ve Pazarlamasının Yazılı ve Görsel medyada yapılması

 

8. Ulaşım ve Barınma

Öğrenci Kulüplerinin düzenledikleri etkinliklere katılımcıların ulaşımının sağlanması veya etkinlik konuşmacılarının ulaşım ve barınmalarının sağlanması, şehir içi-dışı, yurt dışı etkinliklere katılacak olan kulüp yönetici ve üyelerinin ulaşım ve barınmalarının sağlanması.

Neden Arel GLO?

Eğitimi ve gelişimi odağına almış bir STK olan Arel GLO vizyonuna/misyonuna destek sağlamak

Marka bilinirliğinizi artırmak, böylece yeni pazarlara açılmak ve yeni
müşterilere ulaşma imkanı yakalamak için

Hedef kitlenizle ile bir araya gelerek iş geliştirme ve tanıtım fırsatları için gelişim ve deneyimin parçası olmak için sizde Arel- GLO’da yerinizi alın…

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ VE LİDERLİK OFİSİ

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ

Öğrenci Kulüpleri Birliğinin Hedefleri;

· Öğrenci kulüplerini aktifleştirmek, yeni kulüplerin kurulumunu desteklemek, buna ilişkin danışmanlık hizmeti vermek ve aktif öğrenci sayısını arttırmak.

· Bu faaliyetlerin İstanbul Arel Üniversitesi’nin tüm bölümlerine, fakültelerine, meslek yüksekokullarına, yüksekokullarına ve enstitülerine ulaşmasını sağlamak.

· Öğrencilerimizin takım çalışması, yöneticilik, karar alma, planlı çalışma, sorumluluk bilinci yaratma gibi okul sonrası yaşamlarında da gerekli olacak özellikleri edinebilmeleri için öğrenci kulüplerinde çalışarak deneyim kazanmalarını sağlamak.

· Yapılacak Yerel, Ulusal, Uluslararası projelere İstanbul Arel Üniversitesi öğrenci kulüplerinin katılımını sağlamak.

· Üniversitemiz öğrencilerinin sosyal, kültürel, bedensel, zihinsel aktivitelerle daha kolay ve daha sık karşılaşmalarını sağlamak ve bu aktivitelere katılımını arttırmak

Etik Kurulu

Ar-Ge Kurulu

Halkla İlişkiler Kurulu

Spor Kurulu

Kültür & Sanat Kurulu

 

Etik Kurulu Görevleri:

· ·Kulüpler birliğinin haklarının korunması,

· ·Çıkar çatışmasından kaçınma,

· ·Saygınlık, güven ve saygı alanı yaratma,

· ·Gelişen olumsuz durumları ve görevleri çıkar sağlamak için kullananları GLO’ya bildirilmesi,

· ·Öğrenci kulüplerinin varlıklarının doğru kullanımı hakkında yönlendirilmesi,

· ·Saydamlık, Tarafsızlık, nesnellik, eşitlik ve dürüstlük ilkelerine bağlı kalma,

· ·Öğrencilerin yararını her anlamda gözetme,

· ·Etkinliklerde çevrenin korunması,

· ·Kulüpler birliğinin geleceğini ve ülke değerlerinin korunması

 

Ar-Ge Kurulu Görevleri:

· Üniversitesinin akademik birimleri ve ArelTTO, ArelMED-I gibi diğer birimleri ile eşgüdümü sağlamak,

· Üniversite’nin Ar-Ge politikasını oluşturmak ve uygulanması konusunda alınabilecek tedbirleri GLO’ya bildirmek,

· Üniversitenin araştırma politikaları, stratejileri ve öncelikleri doğrultusunda kapasitesini geliştirerek, araştırma ve geliştirmeye yönelik projelerin teşvik edilmesini sağlamak,

· Ulusal ve Uluslararası proje destek programlarını izlemek ve proje teklif çağrılarını ilgili kişi ve akademik birimlere etkin biçimde duyurmak,

· Üniversite’de yürütülen her türden Ar-Ge etkinliklerinin başlangıç ve gelişimi hakkında ilgili bilgileri kayıt altına almak,

· Üniversite dışındaki araştırma fonları konusunda üniversitenin akademik birimlerinde düzenli bilgilendirmeler yapmak,

· Proje yazımı konusunda eğitimler düzenleyip, proje yazımı konusunda destek sağlamak,

 

Halk İlişkiler Kurulu Görevleri:

· Program ve ilkelerinin en geniş öğrencilere ulaştırmak amacıyla çalışmalar yapmak.

· Üniversitemizin her bölümüne ulaşmak ya da kulüpler birliğimiz arasındaki dayanışmayı güçlendirmek için çeşitli sosyal etkinlikler organize etmek.

· Kulüpler birliğinin aidiyet hissiyatlarını pekiştirecek ” üye buluşmaları ” düzenlemek,

· Kulüpler birliğinin yeni üye kazanımını sağlamaya yönelik organizasyonlar tertip etmek, üyeler arasında iletişimin tesis edilmesi amacıyla network oluşturmak,

· Öğrencilerin düşüncelerini sezmek, öğrenmek ve analiz etmek. Öğrencilerimizi bilgilendirmek, etkilemek, ikna etmek, imaj oluşturmak, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak ve kamuoyuna duyurmak bu komisyonun başta gelen görevleri arasındadır.

 

Spor Kurulu Görevleri:

· Üreten ve değer yaratan öğrencilerimizin sporla daha sağlıklı ve huzurlu hayata sahip bireylerin olmasını sağlamak,

· Sporla Üniversitemiz kucaklanarak, herkes için ve her an spor yapma olanağının oluşmasını,

· İlimizde spor faaliyetleri ile Türkiye geneli müsabakalar için plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yapmak ve başarılı sonuç sağlanması için gerekli tedbirleri almak.

· sporla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,Federasyonlar tarafından hazırlanan oyun kurallarına ve statülere riayet etmek, düzenlenen turnuvalarda ulusal ve uluslar arası spor kuralları ile her türlü spor talimatının uygulanmasını sağlamak

· Sporun gelişmesine katkıda bulunmak ve bu konuda eğitim çalışmaları yapmak ve seminer düzenlemek,

· Spor organizasyonlarının sayısını artırmak.

 

Kültür & Sanat Kurulu Görevleri:

· Kulüpler Birliğinin kültür ve sanata olan taleplerine yönelik ihtiyaçlarının giderilmesi

· Kültür ve Sanat bilincinin yayılmasına katkıda bulunmak

· Kültür ve Sanat toplumun her kesime ve her yaş grubuna hitap eden etkinlikleri kulüplerimiz ile buluşturmak

· Kültür ve Sanat alanında değerli çalışmalara imza atmak