İstanbul Arel Üniversitesi | İlkeler ve Yönetmelikler

İlkeler ve Yönetmelikler

Arel Üniversitesi öğrencileri diledikleri herhangi bir kültür, sanat ve spor konusunda, Üniversite Rektörünün onayıyla, kulüp kurabilirler. Kurulacak olan kulüp herhangi bir siyasi kurum-kuruluş, dernek, siyasi faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları ve insanlar arasında ayrımcılığa sebebiyet verecek oluşumlar vb. içerisinde yer alamazlar veya üniversitede onlar adına faaliyet yürütemezler. Kulüp kurabilmek için, en az 4 öğrenci bir araya gelerek, Arel Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesine uygun bir tüzük hazırlar ve öğrenci kulübü onay başvuru formu ile birlikte Girişimcilik ve Liderlik Ofisi’ne müracaat eder. Kulüp kuruluş başvuruları güz ve bahar dönemi başlangıcında yapılır. Aynı amaca yönelik birden fazla kulüp kurulamaz. Kurulacak olan kulüp, Öğrenci Kulüpleri Birliğinin doğal üyesi olur.