İstanbul Arel Üniversitesi | Danışmanlar

Danışmanlar

Öğrenci Kulüpleri Danışmanları Görev Tanımı

Danışmanlar kulüp üyelerinin teklifleriyle üniversitenin öğretim elemanlarının arasından seçilir ve danışman sözleşmesi yapılır. Öğrenci Kulüp Danışmanın, görevi bir yıl sürelidir; yıl sonunda danışman ve kulüp yetkilileri bir öğretim yılı daha danışmanlık yapılması konusunda yarar görüyorsa yeni bir anlaşma sağlanır. Danışman, kulübün yıl içindeki planları ve beklentileri konusunda kulüp başkanı ile görüşür, çalışmalar ile ilgili önerilerini sunar, kulüp yönetim kurulu gelen önerileri değerlendirir, ancak danışman kulüp için kararlar alamaz.

 

Danışman, kulübün amaç belirlemesi, program planlanması gibi konularda yol gösterici olur. Üyelerin kulübü yönetmeleri, aktif katılımcılar olmaları ve liderlik becerilerini geliştirmeleri için öğrencileri teşvik eder.

 

Üniversitenin, öğrenci organizasyonlarının kararları ve işleyişi ile ilgili aldığı kural ve prosedürlerini kulüp üyelerine ileterek bilgilendirir. Kulüp yetkilileriyle düzenli ve sürekli iletişim içinde olur. Gerek gördüğünde sorunları, başarıları ve önerilerini Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi’nin dikkatine sunar.